Wat, waarom en hoe?

Wat willen wij bereiken?

Wij begeleiden kinderen met:

  • leren plannen en organiseren van schoolwerk in combinatie met hun privéleven
  • leren doelstellingen te formuleren en na te komen
  • leren van studievaardigheden
  • leren concentreren, focussen en zelfstandig werken
  • leren doen en daar ook voldoening uit te halen
  • het vergroten van zelfvertrouwen en het plezier in school
  • het over gaan naar het volgende schooljaar en of slagen voor het eindexamen!
Waarom willen wij dit bereiken?

Wij zijn ervan overtuigd dat matige schoolprestaties niet altijd te maken hebben met de capaciteiten van de leerling. Er zijn veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat leerlingen niet het beste uit zichzelf halen, waaronder:

 • Afleiding: Instagram, WhatsApp, Gamen, Netflix en Snapchat zijn een stuk spannender dan huiswerk.
 • Drukke agenda’s: veel kinderen zijn naast school druk met sport en andere hobby’s
 • Thuissituatie: steeds meer jongeren groeien op met gescheiden ouders en/of met ouders die een drukke baan hebben
Hoe doen wij dit?

Wij bieden een rustige en stabiele werkplek met veel structuur en helpen uw kind zijn/haar schoolwerk te organiseren.

Kennismaking
Wij beginnen altijd met een kennismakingsgesprek met de ouders en het kind. Hierin wordt de historie van uw kind besproken en de problemen waar hij/zij op dat moment tegenaan loopt. Daarna bekijken wij, in overleg met ouders en kind, welke begeleiding het beste bij het kind past. Vervolgens worden de doelstellingen en de focuspunten samen geformuleerd.Deze zullen de basis vormen voor de verdere begeleiding en kunnen op een later moment aangepast kunnen worden. Ook wordt er tijdens dit intakegesprek uitgelegd hoe wij te werk gaan en wordt er een digitale werkomgeving en een cijferoverzicht aangemaakt. Dit alles is online en inzichtelijk voor alle partijen.

Leerlingvolgsysteem
Met behulp van onze digitale werkomgeving wordt het huiswerk samen met de leerling ingepland en worden de behaalde resultaten/cijfers bijgehouden. Deze omgeving is voor de leerling en ouders toegankelijk. Bovendien is ons systeem aangesloten op Magister, dat door de meeste middelbare scholen gebruikt wordt om leerlingen informatie en studiemateriaal te geven over huiswerk en toetsen. Zo zorgt het leerlingvolgsysteem voor transparantie naar alle partijen, duidelijke controle en het bevordert de planning en de balans tussen school- en privéleven.

Dagelijks proces huiswerkbegeleiding
Iedere dag dat de leerling naar huiswerkbegeleiding komt wordt het nieuwe huiswerk ingepland, wordt de planning indien nodig bijgewerkt en worden de cijfers gecheckt en besproken. Daarna gaat de leerling zelf aan de slag. Elke dag zijn er vakspecifieke studiebegeleiders aanwezig die hulp bieden indien de stof niet begrepen wordt, het huiswerk nakijken en overhoren.

Rapportage en contact
De voortgang van uw kind wordt elke dag verwerkt, in een persoonlijk verslag dat aan het einde van de dag, per e-mail aan de ouders wordt verzonden. Schoolkitchen onderhoudt regelmatig telefonisch of per e-mail contact met ouders en scholen. Indien noodzakelijk nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek, maar andersom kan natuurlijk ook.