Wat, waarom en hoe?

Wat willen wij bereiken?

Iedere leerling heeft in de toekomst vaardigheden nodig zoals plannen, efficiënt leren en zelfstandig werken. Ons doel is dan ook om de leerling hiermee te helpen. Het zorgt ervoor dat de schoolcarrière makkelijker doorlopen wordt en dat de leerling meer zelfvertrouwen krijgt.

Het combineren van het privéleven met school is niet altijd makkelijk. Naast vaste sportlessen gedurende de week hebben leerlingen ook veel afleiding van TikTok, Netflix en Snapschat. Wij bieden hun een plek om te werken aan school in een rustige ruimte zodat ze daarna meer tijd hebben voor hobby’s.

Intakegesprek
We beginnen altijd met een intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en hier wordt gesproken over de afgelopen schooljaren, maar ook wat een kind drijft om huiswerk te maken of te leren voor een proefwerk. Op basis van dit gesprek ontvangt u een advies. Dit advies kan bestaan uit drie dagen huiswerkbegeleiding en bijlessen of alleen studie coaching. Het is een vrijblijvend advies. Vervolgens worden de doelstellingen en de focuspunten samen geformuleerd. Deze zullen de basis vormen voor de verdere begeleiding en kunnen op een later moment aangepast kunnen worden. Ook wordt er tijdens dit intakegesprek uitgelegd hoe wij te werk gaan. Het belangrijkste is dat we afspraken maken met de leerling zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen.

Leerlingvolgsysteem
Met behulp van onze digitale werkomgeving wordt het huiswerk samen met de leerling ingepland en worden de behaalde resultaten/cijfers bijgehouden. Deze omgeving is voor de leerling en ouders toegankelijk. Bovendien is ons systeem aangesloten op Magister, dat door de meeste middelbare scholen gebruikt wordt om leerlingen informatie en studiemateriaal te geven over huiswerk en toetsen. Zo zorgt het leerlingvolgsysteem voor transparantie naar alle partijen, duidelijke controle en het bevordert de planning en de balans tussen school- en privéleven.

Een dag van de leerling
Als de leerling binnenkomt, kiest hij direct een plekje in de zaal. Hij pakt in de keuken wat drinken en een koekje en start vervolgens met het maken van de planning in Homi. Voor die dag moet hij wiskunde opdracht 2 en 3 maken en hij moet 40 woordjes voor Frans leren. Ook ziet hij dat hij voor volgende week een woordjestoets Engels heeft. Hij plant alles in en heeft voor vandaag drie taken.

Dan loopt hij naar de planner en wordt hij ingecheckt. Hij laat aan de planner zien hoe hij het proefwerk voor Engels heeft ingepland en wanneer hij eraan wil werken. De planner kijkt kritisch mee. Voor vandaag staat op de planning: opdracht 2 en 3 van wiskunde, 20 woordjes voor Frans en 20 woordjes voor Engels. Hij kiest ervoor om met Frans te beginnen, daarna wiskunde en als laatste Engels. Wiskunde is het focusvak van hem, dus deze wordt sowieso besproken. Echter vraagt hij aan de planner of Frans toch ook overhoord mag worden, maar dit vindt hij erg lastig.

Hij loopt terug de zaal in en pakt zijn Ipad erbij. Met Quizlett oefent hij voor de eerste 20 woordjes. Na twintig minuten is hij er klaar voor en loopt naar de planner om te zeggen dat hij overhoord kan worden. Hij krijgt een toetsje op papier en maakt deze in alle rust. Bij het bespreken had hij twee foutjes. Goed genoeg voor vandaag, op naar wiskunde. Het zijn makkelijke opdrachten en is binnen een half uur klaar. Bij de bespreking bij de studiebegeleider blijkt dat hij een aantal foutjes heeft gemaakt. Dankzij de uitleg begrijpt hij wat hij fout heeft gedaan en gaat nog tien minuten oefenen op Lyceo Oefenen. Als laatste van de dag leert hij voor Engels. Aangezien dit geen focusvak is en hij het niet moeilijk vindt, gaat hij na een half uur naar de planner om te laten weten dat hij klaar is.

Bij de planner bespreekt hij de dag en hoe de planning is gegaan. Hij had voor alle vakken genoeg tijd ingepland. Het was een lange dag, maar vanavond hoeft hij niets mee te doen.

 

Rapportage en contact
U ontvangt iedere sessie een verslag van de dag. De planner beschrijft hierin de houding van de leerling. Geconcentreerd, actief, afgeleid, etc. En de studiebegeleider schrijft over de bespreking voor het vak. In het begin is er elke zes weken een evaluatiegesprek met de leerling en elke twaalf weken met de ouder erbij. Indien gewenst, kan dit vaker of als hij signaleren dat een gesprek noodzakelijk is.