Privacyverklaring

In dit Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De uitwerking van deze pagina is ‘Under construction’.

Als u vragen heeft over het privacyverklaring kan u contact opnemen met het algemene e-mailadres.