Huiswerkbegeleiding online, thuis of op locatie

Bij Schoolkitchen geven wij intensieve huiswerkbegeleiding. Elke dag:

 • wordt een persoonlijke planning gemaakt of bijgewerkt.
 • worden het huiswerk en de cijfers doorgenomen.
 • wordt al het leerwerk één op één overhoord, net zo lang als dit nodig is.
 • wordt een verslag geschreven over wat er die dag gedaan is. Dit verslag is voor ouders en kind online toegankelijk en indien gewenst kunt u dit per e-mail dagelijks ontvangen.
 • wordt uw kind geholpen en krijgt hij/zij uitleg over de stof.

Het huiswerkbegeleidingsteam bestaat iedere dag uit 1, 2 of 3 planners, in combinatie met een team huiswerkbegeleiders met de volgende expertises:

 • Alfa: Nederlands, Engels, Duits en Frans
 • Klassieke talen: Grieks en Latijn
 • 1e Bèta: wiskunde, natuurkunde
 • 2e Bèta: scheikunde, biologie
 • Gamma: economie, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer

 

En verder…

 • Deze huiswerkbegeleiders hebben allemaal gemiddeld een 8 op hun Gymnasium of VWO eindexamenlijst voor de vakken waar zij begeleiding in geven, zijn sociaal vaardig en in staat om de stof op maat over te brengen.
 • Een rustige werkomgeving met een prettige persoonlijke sfeer
 • Intensief contact met ouders en indien nodig met school. Regelmatig contact via e-mail of telefoon als daar reden toe is.
 • Evaluaties per telefoon en e-mail zijn gratis.