Bijles online, thuis of op locatie

Voor leerlingen die (structureel) moeite hebben met specifieke vakken/onderdelen, bieden wij ook individuele bijlessen aan, zowel online als op locatie. Deze bijlessen kunnen goed samen gaan met huiswerkbegeleiding om ook de overige vakken op peil te houden.

De bijlessen zijn één op één en vakspecialistisch. Bijlessen zijn effectief:

  • bij een achterstand
  • bij het ontbreken van inzicht en/of begrip/hiaten in de kennis
  • bij faalangst
  • bij grote frustraties of blokkades voor een bepaald vak
  • als uw kind door de bomen het bos niet meer ziet

Van iedere bijles wordt een verslag bijgehouden. Daarin wordt beschreven waar aan gewerkt is en wat er goed of minder goed ging, inclusief een planning voor de eerstvolgende toets (indien bekend). Dit verslag is voor ouders en kind online toegankelijk en wordt ook per e-mail verzonden.

Een bijles duurt meestal 1,5 uur of langer voor leerlingen vanaf de 2e klas.
Voor basisschoolleerlingen houden wij doorgaans 1 uur bijles per keer aan.

Schoolkitchen biedt naast huiswerkbegeleiding, gerichte bijlessen voor middelbare scholieren. Het gaat hierbij om de volgende vakken:

  • Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans
  • Grieks en Latijn
  • wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek
  • economie, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer en –wetenschappen en M&O