Bijles online, thuis of op locatie

Voor leerlingen die (structureel) moeite hebben met specifieke vakken/onderdelen, bieden wij ook individuele bijlessen aan, zowel online als op locatie. Deze bijlessen kunnen goed samengaan met huiswerkbegeleiding om ook de overige vakken op peil te houden.

De bijlessen zijn één op één en vakspecialistisch. Bijlessen zijn effectief:

  • bij een achterstand
  • bij het ontbreken van inzicht en/of begrip/hiaten in de kennis
  • bij faalangst
  • bij grote frustraties of blokkades voor een bepaald vak
  • als uw kind door de bomen het bos niet meer ziet

Van iedere bijles wordt een verslag bijgehouden. Daarin wordt beschreven waaraan gewerkt is en wat er goed of minder goed ging, inclusief een planning voor de eerstvolgende toets (indien bekend). Dit verslag is voor ouders en kind online toegankelijk en wordt ook per e-mail verzonden.

Wij adviseren om een bijles voor een brugklasleerling een uur te laten duren, voor tweede- en derdeklassers anderhalf uur en voor bovenbouwleerlingen een bijles van twee uur te plannen. Dit zorgt ervoor dat er genoeg tijd is om het vak goed uit te leggen.

Schoolkitchen biedt naast huiswerkbegeleiding, gerichte bijlessen voor middelbare scholieren. Het gaat hierbij om de volgende vakken:

  • Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans
  • Grieks en Latijn
  • Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek
  • Economie, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer en –wetenschappen en M&O