Basisschoolbegeleiding

Het is belangrijk dat kinderen een goede basis opbouwen, waar ze hun hele leven profijt van zullen hebben. Schoolkitchen heeft jarenlange ervaring met het geven van bijles aan kinderen op de basisschool. Basisschoolleerlingen kunnen tegen dezelfde problemen aanlopen als middelbare scholieren, maar vereisen wel een andere aanpak.

Redenen dat sommige kinderen van de basisschool baat zouden hebben bij bijles zijn bijvoorbeeld:

  • een achterstand door te drukke klassen
  • het niet lekker in hun vel zitten
  • doordat kinderen in het buitenland op school hebben gezeten of doordat zij zijn gewisseld zijn van school

Bovendien zorgt bijles voor structuur en zelfvertrouwen, waardoor kinderen met meer plezier naar school zullen gaan. Voor ouders is het fijn dat ze beter kunnen volgen of hun kinderen op niveau zijn.

Ter voorbereiding op de CITO-toets, biedt Schoolkitchen ook begeleiding aan in de vorm van bijlessen voor rekenen, taal en begrijpend lezen. In de periode voor de CITO-toets ligt de nadruk op het voorbereiden en oefenen van CITO-toetsen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het hebben van een goede basiskennis door het regelmatig oefenen met rekenen, taal en begrijpend lezen, de sleutel is tot het maken van een succesvolle CITO-toets.

Bijlessen voor kinderen op de basisschool vinden plaats op de Van Baerlestraat. In overleg kan het ook thuis of op school gegeven worden. Voor het basisonderwijs (groep 4 t/m 8) geven wij bijles in:

  • taal
  • rekenen
  • begrijpend lezen

Bekijk Van Baerlestraat