Waarom doen wij dit?

Volgens Schoolkitchen hebben matige schoolprestaties van leerlingen niet altijd te maken met hun capaciteiten maar zijn er andere factoren die hen beletten deze tot hun recht te laten komen.

Kinderen hebben namelijk veel afleiding

Doordat wij dagelijks met jongeren werken, zijn wij ons sterk bewust van het leven van de jongeren van nu. Zij staan continu in contact met vrienden via sociale media zoals Facebook, MSN, Twitter en daarnaast zijn er ook nog games en televisie. Zij hebben vaak overvolle agenda's. Er wordt veel van hen verwacht. Niet alleen op school maar ook op het gebied van sport en hobby's.

Thuis

Daarnaast hebben steeds meer jongeren gescheiden ouders. Daardoor leven zij vaak in twee huizen of gezinnen of juist maar met één ouder. Soms ook hebben hun ouders drukke banen. Dan kan een groot organisatietalent uitkomst bieden. Wij bieden een rustige en stabiele werkplek met veel structuur en helpen uw kind zijn schoolwerk te organiseren.

School en vreemde ogen dwingen

School eist veel van leerlingen en verwacht van hen dat zij kunnen plannen en leerstrategieën beheersen. In praktijk blijkt dat echter niet altijd zo te zijn. Structuur, planning, organisatie en controle zijn onontbeerlijk voor het laten slagen van de schoolcarrière. Als een leerling zich deze vaardigheden in een vroeg stadium eigen maakt kan hij daarna zelfstandig verder gaan. Wij kunnen helpen die vaardigheden te verwerven, ook omdat “vreemde ogen dwingen”.

Bij Schoolkitchen vinden wij het belangrijk om leerlingen een basis te geven die het hun mogelijk maakt om hun intellectuele capaciteiten ten volle te benutten. En bovendien, bij Schoolkitchen vinden wij het leuk om hen hiermee te helpen.

Contact?

Claar Kreykamp:
020 - 223 78 09
06 - 29 56 25 53

Nieuwe Looiersstraat 45/II
1017 VB Amsterdam

Waarom doen wij dit? - Huiswerkbegeleiding Amsterdam