Hoe doen wij dit?

Intake

De studiebegeleiding begint met een kennismakingsgesprek met de ouders. Hierin wordt de historie van de leerling besproken en de problemen waar hij op dit moment tegenaan loopt. Hierna kijkt Schoolkitchen, in overleg met ouders en de leerling, welke begeleiding het best bij de leerling zal passen.

Na het kennismakingsgesprek met de ouders, volgt een intakegesprek met de leerling en wordt uitgelegd hoe wij bij Schoolkitchen te werk gaan. Er wordt een agenda en een cijferoverzicht gemaakt. Daarnaast worden de doelstellingen en de focuspunten samen geformuleerd. Deze vormen de basis voor de verdere begeleiding en kunnen op een later moment aangepast worden. Dit alles is online en inzichtelijk voor alle partijen.

Dagelijks proces huiswerkbegeleiding

Iedere dag dat de leerling naar huiswerkbegeleiding komt zal er eerst een ontvangstgesprek zijn. Hierin kijken wij hoe het met de leerling gaat. Vervolgens gaat de leerling onder toezicht van de studiebegeleider zijn online documenten aanvullen en een dagtaak formuleren.

Hierna gaat de leerling aan de slag. Indien hij de stof niet begrijpt kan hij vragen stellen en om uitleg vragen. Mocht de leerling na eigen inspanning, steun van school en Schoolkitchen zijn kennis niet paraat hebben, dan bestaat de mogelijkheid bijles te krijgen. Bij binnenkomst van een nieuwe leerling kunnen een paar opfris- of inhaalbijlessen gevolgd worden. Vaak kan dit al geïncorporeerd worden binnen de reguliere begeleiding.

Iedere studiebegeleidingsdag wordt het huiswerk van de leerling nagekeken of overhoord. Ook worden tijdens de begeleiding gratis mini-bijlesjes gegeven om kleine hiaten in de kennis op te vullen. Indien de leerling de stof na twee uur onvoldoende kent moet er extra geleerd worden, zelfstandig of met begeleiding. Hierna wordt de leerling nogmaals overhoord.

Inzicht en rapportage

Contact?

Claar Kreykamp:
020 - 223 78 09
06 - 29 56 25 53

Nieuwe Looiersstraat 45/II
1017 VB Amsterdam

Hoe doen wij dit? - Huiswerkbegeleiding Amsterdam